NODARBĪBAS 4-6 GADUS VECIEM BĒRNIEM NOTIEK ĀGENSKALNA MAZAJĀ BURTIŅU SKOLIŅĀ 2 REIZES NEDĒĻĀ.

IR GAN RĪTA, GAN VAKARA GRUPAS, KURĀS VIENLAICĪGI DARBOJAS 6-8 BĒRNI.

NODARBĪBAS ILGST VIENU STUNDU. TO LAIKĀ BĒRNI ROTAĻU VEIDĀ APGŪST LASĪTPRASMI UN VISPUSĪGI ATTĪSTĀS. TIEK PĀRVEIDOTAS PASAKAS, MĒS DZIEDAM, ZĪMĒJAM, VEIDOJAM, RĒĶINĀM UN VISU DARĀM ROTAĻĀJOTIES!

GAIDĪSIM ARĪ 2,5 - 3,5 GADUS VECUS BĒRNUS UZ ATTĪSTOŠAJĀM NODARBĪBĀM, KURĀS ATBILSTOŠI NOTEIKTAI NEDĒĻAS TĒMAI ATTĪSTĪSIM VALODIŅU, KUSTĒSIMIES, ZĪMĒSIM, DZIEDĀSIM, DRAUDZĒSIMIES, UTT.


MAKSA 60,- EURO MĒNESĪ, IEKĻAUJOT
IZDEVUMUS PAR MATERIĀLIEM.

PIETEIKŠANĀS PA TĀLR. 26091502, 67618346

EPASTS: [email protected]